El Dr. Maged Haj-Younes exposa dos conferències al XVI Curs de làser de Clinica Planas


 

El divendres dia 16 d'octubre el Dr. Maged Haj-Younes exposa en el XVI curs làser de clinica Planas dos xerrades. 

La primera parla del novedós V-UP 2.0 lifting sense cirurgia. En la primera versió el Dr. Maged combina tres tractaments per aconseguir un efecte lifting sense cirurgia (IPL, Botox i Radiesse).

En aquesta actualització, la v2.0, es canvia la llum polsada pels fils tensors de tracció amb espícules. Això ens permet aconseguir, en cares amb una flaccidesa més avançada i amb excés de volum al terç inferior, un efecte lifting més evident.  En la seva conferencia explica als assitents metges com realitzar-ho i presenta un vídeo amb la seva tècnica.

En la segona parla del tractament de la sudoració excessiva de les aixelles. Aquí fa un resum de 3 estudis que  mostren l'alt grau de satisfacció dels pacients amb el tractament amb toxina botulínica (botox).